Bpm Parental Alienation support Group Skandinavien er Nordens første interesse nonprofit organisation for børn og forældre som har været udsat for forældrefremmedgørelse AB-PA. Vi arbejder kun med Parental Alienation,

Grundlagt i 2017. Bpm Parental Alienation support Group Skandinaviens arbejder målrettet for støttefamilier, uddanne fagfolk omkring forældrefremmedgørelse.

Til Alle dem som Deltager og medvirker i forældrefremmedgørelse psykisk vold på børn

I skal i vide, i støtter op om noget der er så grufuld. Det er ikke i orden at være medskyldig i at udføre psykiske overgreb på børn eller støtter op omkring det.

Forældrefremmedgørelse skal ulovligøres og i loven skal det vejes på højde med seksuelt overgreb på børn.  som minimum skal det takseres på samme niveau.

Da skader på forældrefremmedgørelse er så grufulde og langvarig, medskyldige skal straffes for deres deltagelse.

Som menneske, forældre og samfund kan vi ikke længere stå passiv og tillade disse overgreb får lov til at forsætte på børn uden nogen former for hjælp. konsekvens for personer som udøver disse psykiske overgreb.

politisk, deltager i medierne og tilbyder gratis rådgivning til forældre, bedsteforældre og pårørende. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis.

vores mål er skabe Awareness og uddannelse nok til at beskytte børnene og ændre lovene i Skandinavien, pålægge Psykologer som arbejder med børn et tillæg kursus i forældrefremmedgørelse før de kan kalde sig børnesagkyndigepsykolog , Psykologer som allerede har autoritet skal igennem et special kursus for at forsatte med at arbejde som børnepsykolog og før de må yde børnesagkyndigt samtaler og børne undersøgelse og reklamere mere med disse.

Det samme skal gælde for Advokater som vil arbejde som juridiske rådgiver og familieadvokater i børnesager. skal have et ekstra kursus!

Om ikke skal de fratages retten til at arbejde med familie sager og fjerne deres reklamer om for fremmedgørelse og -familieadvokater som de bruger til at skaffe sig kunder til forretningen.

Det samme skal gælde for de dommere der skal dømme i sager om forældremyndighed og børn! krav om kursus og krav om de løbene holer sig opdateret indefor de område de skal dømme i!

Om ikke skal de fratages retten til at arbejde med børn og familie sager

Alle i Statsforvaltningen som har stor indflydelse på børn og forældres liv skal gennemføre et efteruddannelse forløb i forældrefremmedgørelse AP-PA Attachment based Parental alienation.

 

 

Ekstra kursus er vejen frem indtil alle universiteter får implanteret viden i deres uddannelsesforløb.

Derved hjælpe vi hele samfundet med at forstå hvad er psykiske overgreb/ forældrefremmedgørelse og hvilken konsekvenser det har for børn og forældre og Samfund.

Når vi forsat som samfund forsat tillader disse overgreb på børn, opdagelsen er ikke ny, eksperter som Dr. Gardner i 1982, Dr. Richard Warshak, Prof. Lamb, Dr. Jennifer hardman, Edward kruk og den førende ekspert indenfor området er

Dr Craig Childress. Diagnose og behandling af juni 2017.

Hele verden er i gang med at ændre sin love for beskytte Børnene.

Rådgivning Vi rådgiver om AB-PA Forældrefremmedgørelse, grove psykiske overgreb på børn. Rådgivningen er anonym. Forældre, Børn, Bedsteforældre og pårørende af begge køn Kan bruge vores Støtte gruppe på Facebook:

http://bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk/

https://www.facebook.com/groups/1529928743707641/?source_id=430434503959266

https://www.facebook.com/pages/bpm-parental-alienation-support-group-skandinaviendk/1058352537599579?fref=ts

Email støtte@bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

Til Fagfolk har vi vores informations side.

www.bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

https://www.facebook.com/Parental-Alienation-Awareness-Organization-EU-430434503959266/?fref=ts

Dommer, Advokater, Politi, Psykologer, psykoterapeuter, Hypnose terapeut, Div. behandlere, Familierådgiver, Direktioner på Kommunerne som har ansvar overfor børns trivsel. Skoledere, socialrådgiver, skole lærer, pædagoger, sundhedssektoren, politikere er velkommen.

Mennesker som arbejder med børn eller som skal tage stilling om børn er udsat for forældrefremmedgørelse.

Fagfolk@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Vores viden kommer fra egen forældrefremmedgørelse igennem 17 år og vores samarbejde med PAAO International. PASG. Dr C.A Childress internationale eksperter som har arbejdet målrettet med Parental Alienation i mange år. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser og erfaringer på forældrefremmedgørelse.

Politik Vi ønsker at rådgiver politikere og politiske partier i samråd, udvalgsarbejde, høringssvar og på møder samt deltager jævnligt i den offentlige debat.

Politik@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Medier Bpm har egen media afdeling.

Vore E-mail er åben for spørgsmål

Medier@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Spørgsmål om viden og erfaringer omkring forældrefremmedgørelse alle slags spørgsmål om AB-Pa forældrefremmedgørelse er velkommen

 

Parental Alienation Awareness A/S

Arnøje Bygade 30

4660 Store Hedding

Cvr.38643495