Bpm Parental Alienation support Group Skandinavien er Nordens første interesse nonprofit organisation for børn og forældre som har været udsat for forældrefremmedgørelse AB-PA. Vi arbejder kun med Attachment System-Personality Disorder-Family System-complex Trauma.

Grundlagt i 2017. Bpm Parental Alienation support Group Skandinaviens arbejder målrettet for støttefamilier, uddanne fagfolk omkring psykisk vold.

Do you recognize “Parental Alienation?”

Children should never be used as weapons in the spousal conflict of divorce.

The pathology called “parental alienation” represents a severe form of psychological child abuse called pathogenic parenting (the creation of significant pathology in the child through aberrant and distorted parenting practices).

Divorce ends a marriage, but not the family.  When there are children, there will always be a family.  The goal is to create a healthy post-divorce separated family structure of mutual bonds of shared affection and successful co-parenting.

DO YOU RECOGNIZE THIS DESTRUCTIVE TRANSITIONAL FAMILY SITUATION?

  • Rejecting a Loving Parent: A child rejects a normal-range and loving parent following divorce.
  • Rigidly Fixed False Beliefs: The child’s rejection of the normal-range and loving parent are not warranted by the excuses and reasons given, and yet can’t be changed.
  • Narcissistic Symptoms: The child’s symptoms reflect the alienating parent’s symptoms of narcissistic or borderline personality pathology because the supposedly “preferred” NPD/BPD parent is covertly creating and then supporting the child’s rejection of the other parent, using manipulative parenting practices of psychological control and coercion. These child symptoms are the “psychological fingerprints” of control by a NPD/BPD parent.

When all three of these symptoms are present, the family pathology is being caused by pathogenic parenting creating Attachment Based “Parental Alienation” (AB-PA).

Symptoms 1 + 2 + 3 above ALWAYS = pathogenic parenting evidenced by attachment-based parental alienation (AB-PA) as described by Dr. Childress in his book Foundations.

Attachment-Based Parental Alienation (AB-PA) is a severe form of CHILD PSYCHOLOGICAL ABUSE. Pathogenic parenting that is creating significant developmental pathology, psychiatric pathology, and personality disorder pathology in the child is a DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse.

WHY PARENTAL ALIENATION IS DESTRUCTIVE

  • All parent-child relationships – mother-son; father-son; mother-daughter; father-daughter – are invaluable for the child’s healthy development, none of these vital relationships are “expendable.”
  • Children want to love both parents, and they want to receive the love of both parents in return. Children do not reject parents.  Spouses reject spouses.  Children should never be used as weapons in the spousal conflict surrounding divorce.
  • While the narcissistic/borderline parent may superficially appear to be healthy and supportive, and will even adopt a “protective parent” presentation, they are subtly transferring their own unresolved childhood trauma/loss to the child through manipulative parenting practices of psychological control.
  • The NPD/BPD parent manipulates the child’s natural sadness surrounding the divorce into anger, resentment, and blame directed toward the other parent (the other spouse in the divorce), weaponizing the child in the spousal conflict.

Children have the right of childhood to love both parents,

and to receive the love of both parents in return.

For more information and to BE A PART OF THE SOLUTION, contact:

Peter Knudsen, Peter.knudsen@bpm-juristfirma.se +4531196464

Dr. Craig Childress, Psy.D. www.drcachildress.org

Som menneske, forældre og samfund kan vi ikke længere stå passiv og tillade disse overgreb får lov til at forsætte på børn uden nogen former for hjælp eller konsekvens for personer som  bevidst udøver disse psykiske overgreb.

Vi Tilbyder Gratis rådgivning til Børn. Forældrer, bedsteforældre og pårørende.

Vores arbejde udføres frivilligt og gratis.

vores mål er skabe Awareness og uddannelse nok til at beskytte børnene og ændre lovene i Skandinavien, pålægge Psykologer som arbejder med børn et tillæg kursus i forældrefremmedgørelse/ Attachment System-Personality Disorder-Family System-kompleks  Trauma før de kan kalde sig Børne Psykolog  og deltage i Børneundersøgelser Psykologer som allerede har autoritet skal igennem et special kursus for at forsatte med at arbejde som børnepsykolog og før de må yde børnesagkyndigt samtaler og børne undersøgelse eller dokumentere de holder sig opdatere i den psykologiske verden.

Det samme skal gælde for Advokater som vil arbejde som juridiske rådgiver og familieadvokater i børnesager. skal have et ekstra kursus DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse !

Ingen Advokater eller Jurister deltager heller ikke  i gruppe voldtægt på et barn , det skal være strafbart at Rådgive sin klient om udøvelse af psykisk vold i samvær eller forældremyndigheds sager!

Om man ikke skal de fratages retten til at arbejde med familie sager.

For de dommere der skal dømme i sager om forældremyndighed og børn!  skal Dommeren  Sikre sig Pyskologens rådgiving overholder Etisk regler og rådgivning er baseret i høj standard af proffessional psykologi og ikke et feminist personlig synspunkt!   "Nej Man må ikke  et barn som våben!

Undersøgelse i 2014  regardless conflict parents ,  viser  det i barnets bedste at have begge forældre.

International Shared parenting Boston 2017 bekræfter igen dette, uanset hvilken konflikt forældrerne har! er det i barnet bedste interesse at have lig kontakt til begge forældre !

 

Alle i Statsforvaltningen som har stor indflydelse på børn og forældres Familieliv skal gennemføre et efteruddannelse forløb i forældrefremmedgørelse AP-PA Attachment based Parental alienation som omfatter Attachment System-Personality Disorder- Family System- Complex Trauma

Børnehuse i Danmark!

Rådgivning i psykologisk overgreb, undersøgelse,Diagnose,  Behandling.

Kontakt Link :

Børnefamilie afdelinger som arbejder med overgreb på Børn som skal vurdere om Barnet skal sendes videre til et Børnehus!

kan benytte vores Kontakt Link:

 

 

Ekstra kursus er vejen frem indtil alle universiteter får implementeret viden i deres uddannelsesforløb.

om Tilknytning System- Personlighedsforstyrrelse - Familie System- Kompleks Trauma

Derved hjælpe vi hele samfundet med at forstå hvad er psykiske overgreb/ forældrefremmedgørelse og hvilken konsekvenser det har for børn og forældre og Samfund.

Når vi forsat som samfund 2018 forsat tillader disse overgreb på børn, opdagelsen er ikke ny, eksperter som Dr. Gardner i 1982, Dr. Richard Warshak, Prof. Lamb, Dr. Jennifer hardman, Edward kruk og den førende ekspert indenfor området er

Dr Craig Childress. Diagnose og behandling af juni 2017.

Hele verden er i gang med at ændre sin love for beskytte Børnene.

Rådgivning Vi rådgiver om AB-PA Forældrefremmedgørelse, børneundersøgelse,O Attachment System, Personality Disorder-Familie System- Kompleks Trauma = grove psykiske overgreb på børn. Rådgivningen er anonym. Forældre, Børn, Bedsteforældre og pårørende af begge køn Kan bruge vores Støtte gruppe på Facebook:

De Danske Foreninger og Organisationer er også Velkommen til at benytte

http://bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk/

https://www.facebook.com/groups/1529928743707641/?source_id=430434503959266

https://www.facebook.com/pages/bpm-parental-alienation-support-group-skandinaviendk/1058352537599579?fref=ts

Email støtte@bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

Til Fagfolk har vi vores informations side.

www.bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

www.bpm-juristfirma.dk

https://www.facebook.com/Parental-Alienation-Awareness-Organization-EU-430434503959266/?fref=ts

Dommer, Advokater, Politi, Psykologer, Psykoterapeuter ,Hypnose terapeut, Div. behandlere, Familierådgiver, Direktioner på Kommunerne som har ansvar overfor børns trivsel. Skoledere, socialrådgiver, skole lærer, pædagoger, sundhedssektoren, politikere er velkommen.

Mennesker som arbejder med børn eller som skal tage stilling i en børneundersøgelse hvor børn er udsat for psykisk vold forældrefremmedgørelse.

Fagfolk@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Vores viden kommer fra egen forældrefremmedgørelse igennem 17 år og vores samarbejde med PAAO International. PASG. Dr C.A Childress internationale eksperter som har arbejdet målrettet med Parental Alienation i mange år. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser og erfaringer på forældrefremmedgørelse.

Politik Vi ønsker at rådgiver politikere og politiske partier.

Politik@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Medier.

Vore E-mail er åben for spørgsmål

Medier@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Spørgsmål om viden og erfaringer omkring forældrefremmedgørelse alle slags spørgsmål om Attachment Based Parental Alienation,  AB-Pa psykisk vold / forældrefremmedgørelse er velkommen

 

Parental Alienation Awareness A/S

Arnøje Bygade 30

4660 Store Hedding

Cvr.38643495