Vi søger samarbejdspartner som vil arbejde for vores klienter! og vil hjælpe os i at fremmed beskyttelse , viden og behandling af AB-PA Forældrefremmedgørelse

Vi Søger :

Familieadvokater og Advokater  der vil være med til beskytte børn imod disse psykiske overgreb som udføres af  en psykisk syg forældre narcissisme evt. borderline

.Psykologer og Børnepsykologer

Som vil være med til hjælpe ofrerne og fremme viden og behandling af AB-PA grove psykiske overgreb på børn.

We are looking for partners, who will work for Victims of parental alienation in Europa!

And will help us in the field of foreign protection, knowledge and treatment of AB-PA parental alienation. We are looking for : Family Attorneys and Attorneys who will help protect children against these mental assaults performed by a mentally ill parent narcissism, if any. borderline .

Psychologists and Child Psychologists That will help Victims and promote the knowledge and treatment of AB-PA mental abuse on kids.

Support Groups whom are working with Parental alienation in Europa