Today we are in Malmö family court in sweden spreading awareness ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 weeks ago

🔹Is your parent-child bond being damaged or destroyed by a vindictive parent?
🔹Are you a parent, grandparent, or relative being erased from a child’s life?
🔹Are you experiencing frustration with the mental health and court system which seems to reward lies and destructive parenting behaviors?

We are here to help find solutions.

Gain knowledge, hope, and understanding to protect and/or recover your child.

m.facebook.com/groups/179376502692988
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Parental Alienation Awareness Organization EU

When You Have Nothing Left
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

1 month ago

Parental Alienation Awareness Organization EU

RETSSIKKERHEDEN SEJLER I BØRNESAGER.

Man kan og skal ikke gradbøje betydningen af en retssikkerhedsgaranti. I et retssamfund skal alle føle sig trygge og sikre på, at hver en sten bliver vendt og en afgørelse træffes på et oplyst grundlag.

Sådan foregår det desværre ikke indenfor børneområdet, hvor magtens tredeling reelt er trådt ud af kraft og ideologi, synsninger, beføjelser og magt blandes sammen i en stor pærevælling. Selvom der officielt sidder en dommer med til højbord i feks. tvangsanbringelsessager og træffer afgørelser, der får vidtrækkende konsekvenser for familierne, er det reelt ikke dommeren, der bestemmer hvad der skal ske i sagerne. Ofte ligger der psykologiske vurderinger og anbefalinger til grund, der følges til punkt og prikke. Alt andet tilsidesættes. Så selvom psykologen slet ikke er til stede, når beslutningerne træffes og ikke kan indkaldes som vidne til en uddybende afhøring, er det ofte psykologen, der er den faktiske dommer i børnesagerne. Men det er blot en flig af alle de udfordringer, der findes indenfor området. Der er mange flere.

Justitia, der er en juridisk tænketank, har udarbejdet en rapport, der udpeger problematiske områder indenfor tvangsanbringelsesområdet. I rapporten identificeres en række retssikkerhedsmæssige udfordringer ved den nuværende ordning, som bl.a. omfatter:

* Manglende eller mangelfuld vejledning, når forældre skal beslutte om deres barn skal anbringes frivilligt for derved at undgå en tvangsanbringelse.

* Afgørelse om tvangsanbringelse træffes af børn og unge-udvalg, som IKKE er uafhængig af den forvaltning, som har oplyst og behandlet sagen.

* Akutte afgørelser træffes af en lokalpolitiker UDEN faglig viden om området.

* Børnene inddrages IKKE tilstrækkeligt i deres egen sag.

”Det sker ofte, at forældre får misvisende eller mangelfuld vejledning, når de skal beslutte, om de vil give samtykke til en frivillig anbringelse af deres barn. Forældrene kan endda føle sig presset til at give samtykke, fordi de loves bedre vilkår og mere samvær med deres barn, hvilket ikke nødvendigvis er rigtigt. Det betyder samtidig, at forvaltningens vurdering ikke bliver efterprøvet, og at forældre og børn mister de retssikkerhedsgarantier, som ellers træder i kraft ved en tvangsanbringelse. Derfor er det helt afgørende, at samtykket gives på et oplyst grundlag”, påpeger vicedirektør i Justitia Birgitte Arent Eiriksson.

- Vi håber, at Justitia vil udarbejde flere rapporter om Børneområdet, herunder kvaliteten af de anbringelsessteder myndighederne godkender til at varetage omsorgsopgaven. Ligeledes håber vi, at Justitia vil undersøge skilsmisseområdet og vurdere om retssikkerheden er tilstrækkelig ifht. skilsmissebarnets bedste!

Link til rapporten findes du her:
justitia-int.org/rapporttvangsanbringelser-retssikkerhed-i-en-kompliceret-beslutningsproces/
... See MoreSee Less

View on Facebook