View on Facebook
View on Facebook

Lovuddrag (servicelovens § 154)
Uddrag af serviceloven (almindelige borgeres underretningspligt) § 154
Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller
udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.
Lovuddrag
(servicelovens § 154)
Uddrag af serviceloven (almindelige borgeres underretningspligt) § 154
Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare,
har pligt til at underrette kommunen
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ministry of Justice and Migration.Minister Morgan Johansson. Ministry of health and social affairs. Minister Lena Hallengren. Ministry of Education and Resrarch. Minster Mathilda Ernkrans and Minister Anna Ekström please protect the swedish children and Parents against Parental Alienation ... See MoreSee Less

View on Facebook

Idag fick vi kvittens fra Det svenske akadami oh den sveske socialhealth board ... See MoreSee Less

View on Facebook

April is Prevent Child Abuse Month

Let's stop Psychological Child Abuse!!!!!
("parental alienation")
... See MoreSee Less

View on Facebook

Today we send to The swedish health board and the swedish akademi. The power to return back to professional psychology, Gross generaltional collisions. AB-PA. This have a solid foundations. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hate crimeDr. Craig Childress wisdom ... See MoreSee Less

View on Facebook