Bpm Juristfirma søger Samarbejdspartner .

Social rådgiver , Psykologer , Familie Advokat

Du har høj faglig viden og Etik, eller ønsker at få det.

Du har erfaring med Disse 4 områder eller ønsker at få det.

The Attachment System
Personality Disorder Pathology
Family Systems Therapy
Complex Trauma

Du har egen praksis, Du ønkser indeligt at ville hjælp til eller en , du brænder for Hjælpe familier og børn i høj konflikt sager hvor der er tale psykologiske vold.

Du ønsker at arbejde med Børne undersøgelser ,Vurdering, Diagnose og Behandling.

Bistår Domstole,Politi, Psykologer, kommuner, Børnehuse i sager med psykologisk vold som skaber Development pathology
Personality disoder pathology og Delusional-Psychiatric.
i Barnet.
Du Ønsker at være forbilled i Den Danske Psykolog Verden,Du kan lærer fra dig og er ikke bange for at tage en udfordring op som fejl diagnose af Børn i sager om Psykisk vold.

Disse sager kræver speciel psykologisk Viden og erfaring med de nævnte områder.
Vi Søger for du er fuldstændig opdateret indenfor de 4 område,

Arbejde i Danmark med Domstole,Politi,Børnehuse, Familier Vuderinger, Dianose og behandling er Honorar betalt.

Manglende besiddelse af faglig viden inden for disse fire områder af videnskabeligt og fagligt begrundet viden ved undersøgelser, diagnosering og behandling af tilknytningsrelateret familie patologi, der involverer det psykologiske sammenbrud og efterfølgende dysfunktionel stabilisering af en narcissistisk / Borderline skilsmisse vil sandsynligvis repræsentere praksis af af det general sundhedspersonale, det ligger uden for deres faglige kompetence.

Vi leder ikke efter "forældrefremmedgørelse" - vi leder efter en tilknytningsrelateret patologi skabt af en tvær generationel koalition med en narcissistisk / (borderline) forældre. Dette diagnostiske billede vil have meget karakteristiske indikatorer, og det oprettede billede vil være af tre katte, der leger i haven. Den Psykologisk Reference liste kan fremsende på forespørgsels på Mail.

Men den diagnostiske kompleksitet er netop derfor, at denne patologi kræver specialiseret faglig ekspertise inden for fire fagområder inden for professionel psykologi:

Vedhæftning/tilknytning systemet;
Personlighedsforstyrrelse patologi;
Familie system patologi;
Kompleks traume patologi.

Dette er ikke en patologi for den uvidende.

Craig Childress, Psy.D.
Klinisk psykolog, PSY 18857

Med Venlig Hilsn
Parental Alienation Awareness A/S
Bpm Juristfirma Aps
Direktør Peter Knudsen