Info Bpm

Info Bpm

Parental Alienation Awareness Organisation EU a/s                                               Er Nordens første Social media  interesseforening , a  nonprofit organisation for børn og forældre som har været udsat for psykisk vold fra en nær relation  også kaldet forældrefremmedgørelse, parental alienation.

Vores frivillig arbejde, med at sprede uddannelse og Awareness omkring Attachment Based Parental Alienation. en tværgående generationel koalition. en psykisk vold som vil ødelægge den pågældende familie for generationer, om ikke den bliver opdaget og behandlet !

The World organization ICD 11. QE52,0 Caregiver-child relationship problem which reads “Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child Caregiver relationship problem.

DSM 5 : DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship Distress..

when do you think it enough ?

Attachment System- Kompleks Trauma- Personality Disorder  – Familie Systems Therapy-Developmental Psychology and Neurophysiology

Grundlagt i 2017. Parental Alienation Awareness Organisation EU

En support Group  for forældre og bedste forældre, en Viden database målrettet for uddanne fagfolk omkring psykisk vold.

Vi vil ikke gentagne samme fejl som USA eller United kingdom, imellem 40 og 50 million børn er udsat for denne type af psykisk vold ,

Do you recognize “Parental Alienation?”

Children should never be used as weapons in the spousal conflict of divorce.

The pathology called “parental alienation” represents a severe form of psychological child abuse called pathogenic parenting (the creation of significant pathology in the child through aberrant and distorted parenting practices).

Divorce ends a marriage, but not the family.  When there are children, there will always be a family.  The goal is to create a healthy post-divorce separated family structure of mutual bonds of shared affection and successful co-parenting.

DO YOU RECOGNIZE THIS DESTRUCTIVE TRANSITIONAL FAMILY SITUATION?

  • Rejecting a Loving Parent: A child rejects a normal-range and loving parent following divorce.
  • Rigidly Fixed False Beliefs: The child’s rejection of the normal-range and loving parent are not warranted by the excuses and reasons given, and yet can’t be changed.
  • Narcissistic Symptoms: The child’s symptoms reflect the alienating parent’s symptoms of narcissistic or borderline personality pathology because the supposedly “preferred” NPD/BPD parent is covertly creating and then supporting the child’s rejection of the other parent, using manipulative parenting practices of psychological control and coercion. These child symptoms are the “psychological fingerprints” of control by a NPD/BPD parent.

When all three of these symptoms are present, the family pathology is being caused by pathogenic parenting creating Attachment Based “Parental Alienation” (AB-PA).

Symptoms 1 + 2 + 3 above ALWAYS = pathogenic parenting evidenced by attachment-based parental alienation (AB-PA) as described by Dr. Childress in his book Foundations.

Attachment-Based Parental Alienation (AB-PA) is a severe form of CHILD PSYCHOLOGICAL ABUSE. Pathogenic parenting that is creating significant developmental pathology, psychiatric pathology, and personality disorder pathology in the child is a DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse.

WHY PARENTAL ALIENATION IS DESTRUCTIVE

  • All parent-child relationships – mother-son; father-son; mother-daughter; father-daughter – are invaluable for the child’s healthy development, none of these vital relationships are “expendable.”
  • Children want to love both parents, and they want to receive the love of both parents in return. Children do not reject parents.  Spouses reject spouses.  Children should never be used as weapons in the spousal conflict surrounding divorce.
  • While the narcissistic/borderline parent may superficially appear to be healthy and supportive, and will even adopt a “protective parent” presentation, they are subtly transferring their own unresolved childhood trauma/loss to the child through manipulative parenting practices of psychological control.
  • The NPD/BPD parent manipulates the child’s natural sadness surrounding the divorce into anger, resentment, and blame directed toward the other parent (the other spouse in the divorce), weaponizing the child in the spousal conflict.

Children have the right of childhood to love both parents,

and to receive the love of both parents in return.

For more information and to BE A PART OF THE SOLUTION, contact:

Peter Knudsen, Peter.knudsen@bpm-juristfirma.se +4531196464

Dr. Craig Childress, Psy.D. www.drcachildress.org

Som menneske, forældre og samfund, kan vi ikke længere stå passiv til  og tillade disse overgreb får lov til at forsætte på børn  og dræbe familier i generationer.

vores mål er skabe Awareness og uddannelse nok til at beskytte børnene og ændre lovene i Skandinavien, pålægge Psykologer som arbejder med børn et tillæg kursus i  en tværgående generationel koalition , forældrefremmedgørelse/ Attachment System-Personality Disorder-Family System- Complex Trauma –  Developmental Psychology and Neurophysiology                                                                                                                                                                                         Før de kan Sælge deres tjenester til Stat- kommuner og offentligheden, Skade de forårsager ved ikke at holde sig opdateret indefor deres kompetance område er den egentlig oversag til, det har fået lov til at ødelægge forældre og børn over de sidste 45 år.

Psykologer som allerede er autoriseret  skal igennem et 2 dags forløb, et special kursus, for at have lov til at  forsatte med at arbejde som Psykolog og have lov til at snakke med borgernes børn.

Børn er ikke et Våben ! aldrig.

Det samme skal gælde for Advokater som vil arbejde som juridiske rådgiver og familieadvokater i børnesager.  opdatering af  etiske grundprincipper, Børn er ikke et våben og må ikke væbnes imod den anden forældre, et 1 dag kursus kan opdatere Advokaten til ikke at blive manipuleret til at deltage i den psykisk vold . advokat som opfordre deres klienter til psykisk vold skal have frataget sin Advokat title.

The World organization ICD 11. QE52,0 Caregiver-child relationship problem which reads “Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child Caregiver relationship problem.

DSM 5 : DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship Distress..

when do you think it enough ?

Ingen Advokater eller Jurister deltager i seksuelle overgreb på Børn.  Det Samme skal gælde her , udtalelse fra American psychological association 2014!                Psykisk vold er lige så skadelig som seksuelle overgreb.                                                                                                                                                                                  Det er strafbart og uetisk at Rådgive sin klient om udøve psykisk vold for at vinde i samvær eller forældremyndighedssager!                                                                 De psykologiske værktøjer er udviklet for at afdække om barnet ,er udsat for psykisk vold og til se hvem der udøver den psykisk vold.                                        Det betyder, vi kan også se om en Advokat har deltaget i den psykisk vold på Barnet !!

Deltager man, som Advokat aktiv i  en paragraf 243  skal de fratages retten til at kalde sig Advokat . Advokatsamfundet skal ikke dække over Grov Person fejl og en strafbart handling  af sådan en grov karakter fra deres medlemmer.

Dommere, der arbejder med sager om forældremyndighed og samvær !              Skal være bekendt med den psykisk vold først bliver opdaget i forældre myndighedsager og samværssager, den skal efterforskes og skal behandles af Domstol som har med Seksuelle overgreb , Psykisk vold , dette er kriminel handling der først skal udløse en beskyttelse periode til barnet på 90 Dage.

90 Dage beskyttelse periode bakkes op af Dr . Linda Gotlieb , Dr. Craig Childress , Professor Kruk.                                                                                                       Disse sager er nemme at spotte, den omhandler en forældre som forsøger at  fratage den anden forældre sin forældrerolle til barnet.

I De sidste 50 år, har Den Danske Domstol, bevidst deltaget i den psykisk vold på børn og forældre, ved ikke at  sikre sig  personale har de rette kompetance når man    Skal ikke l ikke være Dommeren Sikre sig Pyskologens rådgiving overholder Etisk regler og rådgivning er baseret i høj standard af proffessional psykologi og ikke et personlig synspunkt!

“Nej Man må ikke bruge et barn som våben!

Undersøgelse i 2014  regardless conflict parents ,  viser  det i barnets bedste at have begge forældre.

International Shared parenting Boston 2017 bekræfter igen dette, uanset hvilken konflikt forældrerne har! er det i barnet bedste interesse at have lig kontakt til begge forældre !

Alle i Statsforvaltningen som har stor indflydelse på børn og forældres Familieliv skal gennemføre et efteruddannelse forløb i forældrefremmedgørelse AB-PA Attachment based Parental alienation som omfatter Attachment System-Personality Disorder- Family System- Complex Trauma

Vi tilbyder vores Viden til Børnehuse i Danmark!

Rådgivning  og efterforskning af psykisk vold på børn, psykologisk overgreb, undersøgelse,Diagnose,  Behandling.

Kontakt Link :

Børnefamilie afdelinger som arbejder med overgreb på Børn som skal vurdere om Barnet skal sendes videre til et Børnehus!

Ekstra kursus er vejen frem indtil alle universiteter får implementeret viden i deres uddannelsesforløb.

om Tilknytning System- Personlighedsforstyrrelse – Familie System- Kompleks Trauma

Derved hjælpe vi hele samfundet med at forstå hvad er psykiske overgreb/ forældrefremmedgørelse og hvilken konsekvenser det har for børn og forældre og Samfund.

Når vi forsat som samfund 2018 forsat tillader disse overgreb på børn, opdagelsen er ikke ny, eksperter som Dr. Gardner i 1982, Dr. Richard Warshak, Prof. Lamb, Dr. Jennifer Hartman,  Prof. Edward kruk Dr Craig Childress. Diagnose og behandling af juni 2017.

Hele verden er i gang med at ændre sin love for beskytte Børnene.

Rådgivning Vi rådgiver om AB-PA Forældrefremmedgørelse, børneundersøgelse,O Attachment System, Personality Disorder-Familie System- Kompleks Trauma = grove psykiske overgreb på børn. Rådgivningen er anonym. Forældre, Børn, Bedsteforældre og pårørende af begge køn Kan bruge vores Støtte gruppe på Facebook:

De Danske Foreninger og Organisationer er også Velkommen til at benytte

//bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk/

//www.facebook.com/groups/1529928743707641/?source_id=430434503959266

//www.facebook.com/pages/bpm-parental-alienation-support-group-skandinaviendk/1058352537599579?fref=ts

Email støtte@bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

Til Fagfolk har vi vores informations side.

www.bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

www.bpm-juristfirma.dk

//www.facebook.com/Parental-Alienation-Awareness-Organization-EU-430434503959266/?fref=ts

Dommer, Advokater, Politi, Psykologer, Psykoterapeuter ,Hypnose terapeut, Div. behandlere, Familierådgiver, Direktioner på Kommunerne som har ansvar overfor børns trivsel. Skoledere, socialrådgiver, skole lærer, pædagoger, sundhedssektoren, politikere er velkommen.

Mennesker som arbejder med børn eller som skal tage stilling i en børneundersøgelse hvor børn er udsat for psykisk vold forældrefremmedgørelse.

Fagfolk@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Vores viden kommer fra egen forældrefremmedgørelse igennem 18 år og vores samarbejde med PAAO International. PASG. Dr C.A Childress internationale eksperter som har arbejdet målrettet med Parental Alienation i mange år. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser og erfaringer på forældrefremmedgørelse.

Politik Vi ønsker at rådgiver politikere og politiske partier.

Politik@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Medier.

Vore E-mail er åben for spørgsmål

Medier@bpm-parental-support-group-skandinavien.dk

Spørgsmål om viden og erfaringer omkring forældrefremmedgørelse alle slags spørgsmål om Attachment Based Parental Alienation,  AB-PA psykisk vold / forældrefremmedgørelse er velkommen

Parental Alienation Awareness A/S

Arnøje Bygade 30

4660 Store Hedding

Cvr.38643495

our new presentation  ano 2018 in English.

Bpm Parental Alienation Awareness Eu -Bpm Juristfirma AB -Bpm Parental Alienation Awareness Kft.

Presentation Venice 2018

Presentaton Venice Italy.

The Bpm Organization was created in 2013 a Legal firm in Sweden with one goal to save the directors Second child for life under psychology Control.

The Non Profit Parental Alienation department of the Bpm organization was created In 2017 when our director was Alienated from his second Child, 6 years after the losing his first Daughter after 12 years abuse on his daughter with no help from the Danish Health and Legal System.

Our Director was a Alienated Child when he grow up in 1970/80.

The Bpm Organization was enlighten by Wendy Perry (Creator of Bubbles day on the international Parental Alienation Awareness Day 17 April) and Rob Perry (The Creator of the new Parental Alienation documentary into the Solution of Parental Alienation.

The Directors and our Goal for the Bpm Parental Alienation Awareness EU is Stop Psychology Control with Creating Education and Awareness around Attachment Based Parental Alienation,

The goal for our Legal Company have change into,

Changing the Law around mental abuse on all Children and assist with Assessment Diagnosis in Cases with Attachment Based Parental Alienation.

We have offices in Denmark, Sweden, Hungary to Assist Victims and professionals.

DSM-5 Diagnosis

There is no defined pathology of “parental alienation” within clinical psychology. The

correct and accurate clinical psychology term for the attachment-related pathology called

“parental alienation” in the common culture is pathogenic parenting (patho=pathology;

genic=genesis, creation). Pathogenic parenting is the creation of significant psychopathology in

the child through aberrant and distorted parenting practices. The construct of pathogenic

parenting is a defined construct in clinical and developmental psychology and is typically

referenced with regard to attachment-related pathology, since the attachment system never

spontaneously dysfunctions but only dysfunctions in response to pathogenic parenting.

The attachment-related pathology involving the trans-generational transmission of

attachment-trauma from the childhood of a narcissistic/(borderline) parent to the current family

relationships, mediated by personality disorder pathology of the parent that is itself a product of

the childhood attachment trauma (a pathology called “parental alienation” in the common

culture) can be reliably and definitively identified by a set of three diagnostic indicators in the

child’s symptom display:

1.) Attachment System Suppression: The suppression of the child’s normal-range

attachment bonding motivations toward a parent represents diagnostic evidence for an

attachment-related pathology involving pathogenic parenting.

2.) Narcissistic Personality Symptoms: The presence in the child’s symptom display of

five specific a-priori predicted narcissistic personality traits represents the diagnostic

evidence for the influence on the child’s attitudes, beliefs, and behavior from a

narcissistic/(borderline) parent (i.e., the “psychological fingerprints” of control and

influence on the child by a narcissistic/(borderline) parent).

3.) Delusional Belief in the Child’s Victimization: The child’s symptom display of an

intransigently held fixed and false belief (a delusion) regarding the child’s supposed

“victimization” by the normal-range parenting practices of the targeted parent represents

www.drcachildress.org

6

diagnostic evidence of the child’s incorporation into the false trauma reenactment

narrative of the allied narcissistic/(borderline) parent who is influencing the child’s

attitudes, beliefs, and behavior.

The presence of all three diagnostic indicators in the child’s symptom display represents

definitive diagnostic evidence of the pathology. No other pathology in all of mental health will

produce this specific set of three diagnostic indicators in the child’s symptom display other than

pathogenic parenting by an allied narcissistic/(borderline) parent as a manifestation of the transgenerational

transmission of attachment-trauma from the childhood of the

narcissistic/(borderline) parent to the current family relationships, mediated by the personality

disorder pathology of the parent that is itself a product of the childhood attachment trauma (an

attachment-related pathology traditionally called “parental alienation” in the common culture).

Pathogenic parenting that is creating significant developmental pathology in the child

(diagnostic indicator 1), personality pathology in the child (diagnostic indicator 2), and

delusional-psychiatric pathology in the child (diagnostic indicator 3) in order to meet the

emotional and psychological needs of the parent represents a DSM-5 diagnosis of V995.51 Child

Psychological Abuse, Confirmed.

The complete DSM-5 diagnosis for this form of attachment-related pathology is:

DSM-5 Diagnosis

309.4 Adjustment Disorder with mixed disturbance of emotions and conduct

V61.20 Parent-Child Relational Problem

V61.29 Child Affected by Parental Relationship Distress

V995.51 Child Psychological Abuse, Confirmed (pathogenic parenting)

Failure to properly assess for this form of attachment-related pathology when a child is

displaying a rejection of a parent surrounding divorce would likely represent a violation of

Standard 9.01a of the APA’s ethics code which requires that diagnostic statements, including

forensic testimony, be based on information “sufficient to substantiate” the findings. If an

appropriate assessment of the pathology has not been conducted, then the diagnostic statements are NOT based on information “sufficient to substantiate” the findings.

Craig Childress, Psy.D.

Clinical Psychologist, PSY 18857

The Goal for our Hungarian Department is to build Education and Intervention Centers in Eu.

Making the Solution available to the Health System and Legal System in every Countries of EU. We don’t accept Abuse on Children regardless the child is doing good, No Parent or Professional is allow to participate to Child Abuse.

Advisory Board Bpm Parental Alienation Awareness EU

Board Members: Dr. Bill Bernet(Usa). Dr.Craig Childress(Usa) Lawyer Bengt Frost Sweden. Mads Aggerholm Educated Hypnotist Denmark.

Our Legal Firm on Facebook.

//www.facebook.com/bpmjuristfirma/

Follow our page on Facebook.

Our Parental Alienation Awareness Facebook Page.

//www.facebook.com/Parental-Alienation-Awareness-Organization-EU-430434503959266/

Follow our page on Facebook, get involved. Helps us to protect all Children, Become a Awareness Angel, Spread the Solution, Share your Storie with us a couple of Picture of your children on This Email.

Victims@bpm-Parental-alienation-support-group-Skandinavien.dk

if you do this , you will be giving permission to : We can used Storie and Pictures  in our compaign to solved Parental Alienation.

Victims@bpm-parental-alienation-support-group-Skandinavien.dk

Loading