Info om Psykisk vold Netværk for Social Rådgiver / Psykolog /Psykiater/Advokater/Psykoterapeuter / familier behandlere. livs coach, Studerende indefor disse overstående uddannelser!

Info om Psykisk vold Netværk for Social Rådgiver / Psykolog /Psykiater/Advokater/Psykoterapeuter / familier behandlere. livs coach, Studerende indefor disse overstående uddannelser!

forældrefremmedgørelse.

Bpm Juristfirma er et Eu Network, skabt i 2014                                                          for bekæmpe psykisk vold. kendt som parental alienation og udanne det Social System, Sundheds System , det Juridisk System . hvordan kan vi i Danmark, være så arrogante, at tro en nye, lov vil hjælp om, man ikke  speciel uddanner ny fag personale.

  1. Der skal oprettes en beskyttelse periode på 90 Dage!                              Støttes op af Dr.Linda Gotlieb , Dr Craig Childress, Professor Kruk.
  2. Der skal tilbydes behandling til barn og forældre
  3. der skal efterforskes for psykisk vold fra en nær relation,                                 I Danmark er det paragraf 243. De psykologisk betegnelse fra DSM 5 og ICD 11.The World organization ICD 11. QE52,0 Caregiver-child relationship problem which reads “Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child Caregiver relationship problem.
  4. DSM 5 : DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed. DSM 5 CAPDR Child Affected By Parental Relationship Distress..                                                                                                                                                                                                                                    When do you think it enough ?

Psykisk vold også kaldet Parental Alienation. en tværgående generational koalition . en forældre udsætter barnet for en psykisk vold ved trianguleret barnet ind som våben imod den anden forældre.

Psykiater, Social rådgiver , Psykologer , Advokat

I har høj faglig viden og Etik, eller ønsker at få det.

Du har erfaring med Disse 5 områder eller ønsker at få det.

Tilknytning System :
Familie system patologi;
Kompleks traume patologi.                                                                        Personlighedsforstyrrelse patologi;                                                                            Developmental Psychology and Neurophysiology

When do you, think it is enough ?

Du har egen praksis, Du ønsker inderligt, at ville hjælp børn og forældre som bliver udsat for paragraf 243. Psykisk vold fra en nær relation.   du brænder for Hjælpe familier og børn i høj konflikt sager og underviser.                                                      Du ønsker at arbejde med Børne undersøgelser ,Vurdering, Diagnose og Behandling. undervisnings.                                                                                  Bistår Domstole,Politi, Psykologer, kommuner, Familierets Husene i sager med en psykologisk vold som skaber  Development pathology
Personality disoder pathology og Delusional-Psychiatric.
i Barnet. derfor er det vigtig at de rette psykologiske værktøjer bliver anvendt i disse sager, de samme psykologisk værktøjer kan anvendes i sager om Seksuel mishandling eller beskyldninger herom.

Det er Desvære noget, der har været Sparet væk af Danske universiteter Psykolog Uddannelsen, derfor skal du have en vision om at være forbilled i Den Danske Psykologiske Verden,  Du ved hvordan du skal argumenteret for din sag, om du har viden om den det Danske Sundheds system, vel det være en klar fordel. hvor vi skal henvende os med det psykologisk materiale, så vi får Universitet til implementere undersøgelse og diagnose stilling i deres uddannelse af næste generation af psykologer eller får den psykisk vold til forsætte ned igennem generation                   Du kan lærer fra dig og er ikke bange for at tage en udfordring op som fejl diagnose af Børn i sager om Psykisk vold.

Disse sager kræver speciel psykologisk Viden og erfaring med de nævnte områder.
Vi Søger for du er fuldstændig opdateret indenfor de 5 område,

Arbejde i Danmark med Domstole,Politi,Børnehuse, Familier Vuderinger, Dianose og behandling er Honorar betalt.

Manglende besiddelse af faglig viden inden for disse fem områder af videnskabeligt og fagligt begrundet viden, ved undersøgelser, diagnosering og behandling af tilknytning relateret familie patologi, der involverer det psykologiske sammenbrud og efterfølgende dysfunktionel stabilisering af en narcissistisk / Borderline skilsmisse vil sandsynligvis repræsentere praksis af det general sundhedspersonale, det ligger uden for deres faglige kompetence.

Vi leder ikke efter “forældrefremmedgørelse” – vi leder efter en tilknytningsrelateret patologi skabt af en tværgående generationel koalition med en narcissistisk / (borderline) forældre. Dette diagnostiske billede vil have meget karakteristiske indikatorer, og det oprettede billede vil være af tre katte, der leger i haven.                Den Psykologisk Reference liste, kan fremsendes på forespørgsels på Mail.

Men den diagnostiske kompleksitet er netop derfor, at denne patologi kræver specialiseret faglig ekspertise inden for fem  fagområder inden for professionel psykologi:

Tilknytning System :
Familie system patologi;
Kompleks traume patologi.                                                                        Personlighedsforstyrrelse patologi;                                                                            Developmental Psychology and Neurophysiology

Dette er ikke en patologi for den uvidende.

Craig Childress, Psy.D.
Klinisk psykolog, PSY 18857

Med Venlig Hilsn
Parental Alienation Awareness A/S
Bpm Juristfirma Aps
Direktør Peter Knudsen

Loading

Lämna ett svar