Request to Chief on City Hall and Leaders on schools

Request to Chief on City Hall and Leaders on schools

forældrefremmedgørelse.

Current.Progress/Denmark

information kampagne ansvarlige chefer på kommuner som har ansvar for børn

samt Skoleledere og fagledere på alle danske folkeskoler.

informationkampagne ansvarlige chefer på kommuner som har ansvar for børn.samt Skoleledere på alle danske folkeskoler. Applied for? Received? PDF of -knowlegde request 

Parental Alienation AB-PA

Dansk lærer forening  Alle har fået den nye information omkring psykiske og mentale overgreb på børn
Send ?  Received?  PDF of -knowlegde
 Michael Hougaard Olsen Centerchef Center for Dagtilbud og Skole Herlev yes  yes  request.centerchef,skoletilbud.herlevkommune.Michael Hougaard Olsen
Bo Ulrich Bertelsen Chef for Børn og Forebyggelse Herning kommune  yes  yes  Bo Ulrich Bertelsen.chef.børn.herning
Skoleleder Lindehøjskolen Ethan Jordan Herlev Kommune  yes  yes  request.schoolLeader from Lindehøjskolen Ethan Jordan
Fagleder Mia Olsen

Lindehøjskolen Herlev Kommune

 yes  yes  Fagleder Mia Olsen på Lindehøjskolen I Herlev.
Skoleleder
Skoleleder
skoleleder
København.
Nina Eg Hansen. administrerende direktør med ansvar for Socialudvalget i Københavns kommune  yes  yes  Nina Eg Hansen.direktør.københavnskommune
Hej Mikkel Boje Direktionsansvar Københavns kommune Udsatte børn, unge og voksne:  yes  yes  Direktør – Mikkel Boje.direktør.københavnskommune
Chef:
Chef:
Chef:
Chef:

Loading