Vejledning guide til Politi

Vejledning guide til Politi

Dansk politi skal efterforske psykisk vold. child psychological abuse. cross generational koalition

Kære Politi mand eller Kvinder                     01.09-2019

Når et ofre kommer ind på jeres politi Station, for at anmelde psykisk vold, fra en nær relation, skal det tages seriøst og meget alvorligt, det er ikke tilladt at påtage sig, en by stander rolle, i den psykisk vold, som sidestilles lige så skadelig som seksuelle overgreb siden 2014 APA.  

 Den ødelægger fremtidige generationer i familien.  Den forårsager dyb skade. på tilknytnings system i ethvert menneske som udsættes for denne voldsom psykologisk overgreb. En af konsekvenser børn bliver lært at hade den anden forældre. Lyve for politi myndigheder, Sundheds personale, Domstole. Hvordan tror du, verden ser ud når de vokser op hvor de er blevet hjernevasket til at lyve og hade den anden normale forældre. Hvor mange af dem vil overhoved have en respekt for love i vores samfundi fremtiden?                                                                             de psykologiske værktøjer,  er tilgængelig på vores hjemmesider    www.Bpm-parental-alienation-support-group-skandinavien.dk eller på www.bpm-juristfirma.se

Eller på Facebook: Parental Alienation Awareness organisation EU.

De psykologisk værktøjer, Kan bruges til at bekræfte eller af bekræfte om barnet udsættes for psykisk vold.

Og er barnet udsat for psykisk vold viser de psykologiske værktøjer også hvem der udøver den psykisk vold.

På vores hjemmeside finder du materiale og information, om hvor skadelig den psykisk vold er

Du må ikke som myndigheds person i Danmark bistå gerningsmand/kvinde i at udøve den psykisk vold!

Denne Type af psykisk vold, udøves af både mænd og Kvinder, det er er vigtig, du ikke ud fra din personlig overbevisning afviser anmeldelsen.

Disse forældre er mestre i manipulation, en af grundene til, dette overgreb har været skjult i så mange år i vores samfund, derfor er det vigtig med at gengive nøjagtig hvad forældre forklare og hvordan forældre opføre sig under afhøringen. Video afhøring er derfor fortrukket i disse sager.

 Barnet får aldrig få et normalt liv til den anden forældre, de kommer aldrig tilbage når de bliver ældre. Barn og anmelder vil få liv i dyb sorg, som leder til mange andre helbredsproblemer med kronisk syge, diabetes, De traumatisk oplevelse, som forårsages af den psykisk vold, leder til PSTD Diagnose eller en CPSTD, som de skal leve med resten af livet!  Et liv i sorg. depression er ikke noget liv, der er en del, af de forældre som bliver udsat for denne type af psykisk vold, leder til mord/ Selvmord eller Selvmord, grundet den manglede hjælp fra myndighederne, Denne tragisk udvikling kan vi stoppe sammen.

Dit job, som Politi Myndighed er at Stoppe forbrydelser og efterforske den, Du skal beskytte ofrene for at det, ikke får lov til forsætte i årevis.

Indledning til paragraf 243.

Det kan have store konsekvenser for den personlige frihed

og en persons psykiske velbefindende at blive udsat for psykisk vold. De negative konsekvenser af psykisk vold kan –især i nære relationer – være langvarige eller endog livsvarige, da den psykiske vold nedbryder ofrenes psykiske integritet. Det er derfor afgørende at værne om ofrene og deres rets følelse, så de får den beskyttelse, forståelse og anerkendelse fra samfundet, som de fortjene

Forklaring til overstående billede

En normal Separation, så vil familie overgå til et familiebillede, hvor forældrene er forenet af kærligheden til deres barn, en healthy separated Family struktur. som er barnets bedste interesse uanset hvilken konflikt mor og far har !

Stop Forældrefremmedgørelse. psykisk vold på børn udøvet af en syg forældre med et ubehandlet barndoms TRAUMA

Når der er tale om psykisk vold, så vil den ene forældre udsætte barnet for forskelle opførelse mønstre som er let genkendelige om man har modtage lidt efter uddannelse i psykisk vold.

Den Sundhedsskadelig effekt er så skadelig at den ødelægger fremtidige generationer i familien og skal betragtes og behandles, som i ville gøre, om der er tale om seksuel. Overgreb!                                                                                                                                             Det er utrolig vigtig, at i samle beviser i disse sager, ligesom du ville gøre om det er seksuelle overgreb.

Vi Forslår i bruger Video afhøring af forældre og barn eller børn om der er flere involveret som der normalt er i en børnefamilie. Gerningsmand/kvinder efterlader fingeraftryk i barnet, som gør det bevisligt, om den psykisk vold er tilstede og hvem der udøver den. En tværgående Generational koalition.

Der skal Iværksættes en efterforskning, som du ville gøre, om du modtog en anmeldelse om seksuelle overgreb.                             

1, Barnet skal som nummer 1, Beskyttes imod den psykisk vold, får lov til at forsætte i minimum 90 dage!

2. Så skal bopælskommune involveres, der skal tilbydes behandling til ofrene, af den psykisk vold, for at forhindre at barn og forældre skal lide under af den psykisk vold resten af livet.                                             Barnet vil overføre den psykisk vold, til sin egen børn eller fremtidige partners børn. Eller finde en partner der vil udøve den psykisk vold på deres børn , Den forsvinder ikke uden din hjælp!

3. Gerningsmand/kvinde skal stilles til Ansvar for sine kriminel handlinger

De sager her kræver en Stor forståelse og viden hos den enkle betjent, dem som skal tage imod en anmeldelse om paragraf 243, psykisk vold fra en nær relation.

Om du ikke tager deres anmeldelse seriøs, er du direkte over sag og medskyldig til, barnet skal forsætte med at leve i en psykopatologi, som har betydning for barnet helbred og fremtidige muligheder for at skabe sunde relationer, et sundt liv. Et ansvars pådragne opførelse som kan betragtes som grov tjenstefejl.

Det er videnskabelig bevidst at Børn, som bliver udsat for denne type af psykisk vold, har 2 fremtidsmuligheder, grundet den massive psykisk vold som de bliver udsat for, har de pådraget sig et barndomstraume som sjælen bliver opdaget og behandlet af sundhedssystemet.

Den almindelige opfattelse af et barn, der afviser en forælder, er, at den forælder har gjort noget for at forårsage den afvisning i første omgang. I virkeligheden er i disse tilfælde generelt misforstået, grunden til, at barnet afviste forælderen, viste sig at være spinkel og svag.

Børn vil sige til os, at de ikke ønsker at se en forælder, fordi den forælder har fået dem til at spise broccoli, eller at forælderen får dem til at gøre deres hjemmearbejde, et andet eksempel kunne være, forælderen gjorde noget der gjorde den anden forældre gal.

Børn afviser ikke en forælder, kun hvis der er tale om Psykisk vold, seksuelt overgreb , Grov psykisk vold, omsorgssvigt og forsømmelse!

Børn må ikke væbnes som et våben eller bruges som et våben!

Vi bor i øjeblikket i et samfund hvor barnets stemme betragtes som meget vigtig. Det, du lytter til, når du ser et barn der afvise en forælder, er barnets skjulte stemme, barnet siger faktisk, at jeg er i en situation, der er for vanskelig for mig at klare, og derfor vil jeg afvise en forælder og alliere mig med den anden forælder i en tværgående generational koalition for at beskytte mig selv.

børn kan godt klare sig og de gør det utroligt godt i starten,

de ser ud til at klare sig med en udvendig facade som er med til manipulere De myndigheder som skal efterforske denne psykisk vold men det, vi ser, og hvad forsknings beviser, og fortæller os, er, som tiden går, begynder barnet at vise tegn på psykologisk opdeling (Splitting)

Psykologisk Opdeling. (Splitting)
Det centrale i de psykologiske processer for narcissistiske og grænseoverskridende personligheder er kendetegnende for “Psykologisk opdeling”, som er en polariseret opfattelse af begivenheder og mennesker i ekstremer af alt-godt, ideelt og vidunderligt eller alt-dårligt, helt devalueret og dæmoniseret. Ved Psykologisk opdeling er tænkning og opfattelse sort-hvid. Modulerede gråtoner med blandede positive og negative kvaliteter er ikke mulige. Mennesker

idealiseres eller som den helt vidunderlige kilde til pleje og narcissistisk forsyning, eller de dæmoniseres fuldstændigt som værende ”voldelige” og som ”fortjener” at blive straffet for deres utilstrækkelighed. Psykologisk Opdeling involverer sort-hvide ekstremer i polariseret tænkning og opfattelse.

Der er ingen ambivalens, der er ingen grå nuancer.
Hvad der sker, når barnet bliver ældre, er at de derefter begynder at opbygge relationelle mønstre, som opretholder denne psykologisk opdeling, hvilket betyder, at når de forsøger at danne forhold. Når de går ind i et voksne forhold, begynder de at sætte folk på piedestaler de kan ikke have ambivalente følelser. En af de ting, vi har set hos yngre børn, der bliver psykisk splittet, de lider meget af generaliseret angst, generaliseret angstlidelse er et alvorligt problem, som små børn har svært ved at tackle, forårsager søvnløshed, det forårsager ophidselse, det medfører manglende fokus alle disse ting skaber virkelig problemer for børnene.

 Børn, som er psykisk opdelt, vil blive unødigt involveret i voksnes spørgsmål, og når de gør det, mister de evnen til at nyde bevidst leg og læring og dets element. Et barn, der er involveret i voksne sager, viser faktisk den psykologiske kontrol og den psykologisk opdeling på en stærk måde.

Vejledningen her, er en information, for at hjælper dig med at forstå problemerne og opførelse ved et barn som fravælger den anden forældre grundet psykisk vold som barnet udsættes for.

Du vil forstå, den psykisk vold på et dybere niveau,

Når du forstår denne dynamik, kan du blive mere bevidst om udføre dit arbejde, du kan beskytte børn for disse svære psykologiske overgreb og Stoppe gerningsmanden indsats og kampagne mod den anden forælder som vil forårsage en psykopatologi i barnet.

Denne information er  meget kritisk og vigtig, dette er et skjult overgreb, det er desværre noget, der har pågået i årtier  i vores samfund, og som er blevet normaliseret og er forsat dybt skjult, Mange mennesker, som vi arbejder med, genkender øjeblikkeligt den psykisk vold, når den bliver beskrevet, de forstår straks, nogen i deres liv eller i deres familie er blevet påvirket af den, ved at læse denne vejledning kan du forstå mere om psykisk vold, og du kan lære om, hvad du kan gøre i dit job, Du kan beskytte disse børn og forbedre, børnenes livs chance over mange år fremover.

Forældre som udøver den psykisk vold vil bruge flere af følgende opførelses Mønstre, Strategier som barnet symbiotisk vil følge.

       Strategi 1: Badmouthing af den anden forældre

 • Strategi 2: Begrænse kontakten til den anden forældre
 • Strategi 3: Forbyde barnet at have kommunikation med den anden forældre.
  Strategi 4: Forstyrrer, samvær og symbolsk kommunikation
  Strategi 5: barnet kommer med vage eller absurde rationaliseringer for nedgørelsen eller hadet
 • Strategi 6:  barnet har ikke den samme ambivalente holdning til den target forælder
 • Strategi 7:  barnet oplyser, at beslutningen om at afvise den forældrefremmedgjorte forælder er deres alene
 • Strategi 8:  barnet forsvarer refleksmæssigt gerningsmanden.
 • barnet viser ingen skyld over at behandle den forældrefremmedgjorte forælder dårligt
 •  Strategi 9:  Gerningsmanden vil triangulere familiemedlemmer, venner og kollega ind som medhjælper i den psykisk vold, til brug imod den target forældre, og for at fasthold den psykologisk kontrol over barnet.
 • Strategi 10:  barnet bruger scenarier og fraser, som det har lånt af den forældrefremmedgørende forældre eller et familiemedlem
 • Strategi 11:   barnets nedgørelse omfatter ikke kun de forældrefremmedgjorte forældre, men også dennes familie og venner, kæledyr som barnet har haft et normalt forhold til.  Familiemedlemmer som ikke påtager sig en medhjælper rollen i den psykisk vold vil blive udsat for den psykisk vold. 

Strategi 12: At fortælle barnet, den anden forældre, elsker ikke ham eller hende

 • Strategi 13: Tvinge barnet til at vælge imellem sin Mor eller Far
 • Strategi 14: Oprettelse af et billede af, at den anden forælder er farligt
 • Strategi 15: barnet nedgør eller hader den forældrefremmedgjorte forælder
 • Strategi 16: Barnet vil sige, jeg hader ikke min anden forældre vi har bare en krig.
 • Strategi 17: Tvinge barnet til at forsætte med at afvise den anden forælder
 • Strategi 18: Beder barnet om at spionere på den anden forælder
 • Strategi 19: Beder barnet om at holde hemmeligheder fra den anden forælder
 • Strategi 20: Henvisning til den anden forælder ved fornavn
 • Strategi 21: Og at henvise til stedforældre som “mor” eller “far” og tilskynde barnet til at gøre det samme
 • Strategi 22: Tilbageholdelse af medicinsk, akademisk og anden vigtig information fra den target forælder / sørge for den target forældres navn ikke fremgår på medicinske, akademiske og andre relevante dokumenter
 • Strategi 23: Ændring af barnets navn for at fjerne navne tilknytning til den anden den anden forælder.
  Strategi 24: Hjernevask, så barnet kan symbiotisk følge gerningsmand/kvinde instruktioner.
 • Strategi 25: Gerningsmand vil gemme sig bag ved barnet efter succesfuld triangulation ” Det er ikke mig, som ønsker barnet ikke skal se sin anden forældre, det er barnet der ikke vil være sammen med sin anden forældre Jeg kan da ikke tvinge barnet, Den anden forældre har en krig med barnet”

Den ubevidste fremmedgørelse er den mest udbredte. Det kan f.eks. ske fordi det under et konfliktfyldt samlivsophør kan være svært for den fremmedgørende forælder – når bølgerne går højt – at huske på, at barnet har store ører. Det kan også ske fordi den fremmedgørende forælder ikke er opmærksom på, at vedkommende vedvarende – både direkte og indirekte – omtaler den anden forælder i negative vendinger.

Den bevidste fremmedgørelse (følelsesmæssig manipulation af barnet) er den mest skadelige. Den kan f.eks. forekomme, hvor den fremmedgørende forælder bevidst omtaler den anden forælder i negative vendinger og/eller inddrager barnet i voksenforhold, som alene vedrører forældrenes indbyrdes forhold og derfor er barnet uvedkommende.

Det er vigtigt at forstår den ubevidste psykiske vold, vil få betydning for barnet mulighed for bygge sunde relationer og forhold i fremtiden. Både den ubevidste og den bevidste er psykisk vold paragraf 243.  og er et psykologisk overgreb på børn, som sidestilles lige så skadelig som seksuelle overgreb i forhold, skade på barn og dens udvikling.  Skader på et barn tilknytning System vil vare resten af barnets liv og forårsage et barndomstraume, de vil videreføre til næste generation af familien.

Du er Politi Betjenten som skal opretholde de Danske love, så du skal være kompetent i alle former for overgreb mod børn.                                                                                                                                                      

1. Seksuelt overgreb, incest:

2. Psykisk vold;

3. Fysisk voldelig forælder;

4. Ekstrem omsorgssvigt og forældre forsømmelse;

5. Forældrenes psykiske sygdom (f.eks. Ubehandlet skizofreni, ubehandlet bipolær lidelse, ubehandlet major depression) ubehandlet barndoms trauma

Børn som udsættes for psykologisk overgreb af deres forældre, så er fremmedgørelse, det største tegn for en fagprofessional der ikke har den psykologisk viden, på barnet bliver udsat for psykisk vold og det skal i reagere på!

Børn fravælger kun den anden forældre, om der tale om overstående 5 punkter!

Du skal være opmærksom på den fremmedgørende forælder kanaliserer sin vrede igennem barnet, mod den anden forælder på en uhensigtsmæssig måde. Der ses i disse år, et tiltagende antal anklager rettet mod den ene forælder, som omhandler alt fra at barnet skulle være bange for den pågældende forælder eller have en krig eller et problem med den fremmedgjorte forældre som skulle være årsag til barnet, ikke ønsker kontakt med den anden forældre, uden en egentlig grund, men også langt mere alvorlige anklager som vold og seksuelle overgreb. De fleste af disse anklager findes uberettigede

Om du har Spørgsmål til efterforskning af disse sager opfordrer vi jer til at søge den information der skal til før i kan gøre jeres arbejde. Vi Står til rådighed med undervisning til jeres politi betjente, udover undervisning tilbyder konsulent Tjenester i forbindelse med efterforskning af psykisk vold på børn baseret i psykologisk viden som er påkrævet i sager hvor børn er er udsat for denne psykopatologi.

Psykisk vold fra en nær relation , Child Psychological Abuse.DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed. Psykisk vold, Fra en nær relation. Child Psychological Abuse.DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed. CD 11 .QE52.0 Caregiver-child relationship problem which reads “Substantial and sustained dissatisfaction within a caregiver-child problem. DSM 5 CAPDR Child Affected by Parental Relationship Distress.

 Resource. ICD11. Psychotherapist, Mental Violence
Expert Karen Woodall Dr. Bill Bernet DSM5. Psychologist Dr.Craig Childress.
Prof. Kruk. Associate Prof. Dr.Jenifer Harman, Parental Alienation Awareness organisation EU

                                       Med venlig Hilsen

Parental alienation Awareness Organization EU.

www.bpm-juristfirma.se

www.parental-alienation-support-group-skandinavien.dk

Guide kan printes fra dette link. medbring den, når du anmelder psykisk vold.

Dansk Politi deltager ikke i psyksik vold på børn og forældre

Loading

%d