Request to Danish Psychologist Union

Request to Danish Psychologist Union

Martin Luther King Jr,forældrefremmedgørelse.mentale,overgreb børn

                                  Dansk Psykolog forening Link:                              http://www.dp.dk

 

Current Union/ Forening / organisation/ People

with

Progress Denmark

Union/ Forening / organisation Applied for? Received? PDF of -knowlegde and

support request.

Dansk Psykolog forening  yes  yes  Psychologist Member of Danish Psychologist Union
Applied for?  Received?  PDf knowledge Request
Psykolog; Mona Haar Jørgensen yes  yes  request.Psychologist Mona Haar Jørgensen
Psykolog; Rose Maria Værnet  yes  yes  Skole Psykolog Rose.Maria.Vaernet
Psykolog; Mia Lind  yes  yes  Psykolog Mia Lind
Foreningen Fapia
professor Ask Elklit
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;
Psykolog;

Loading

%d