Kære Stats Minister, Børnenes Stats Minister Mette Frederiksen.

Kære Stats Minister, Børnenes Stats Minister Mette Frederiksen.

Martin Luther King Jr,forældrefremmedgørelse.mentale,overgreb børn

Kære Stats Minister Mette Frederiksen

I 2017 sendt vi et supportbrev til dig,  med information om denne skjulte psykisk vold. I 2018 sendt vi uddannelse i Bogform til dit Parti, på en Tværgående generationel koalition, som leder af oppositionen til Lars Løkke Rasmussen. Uddannelse information, den juridiske guide, var på 44 små sider, omkring grov børnemishandling, psykisk vold / forældrefremmedgørelse som udøves af en psykisk syg forældre, ved nærmere undersøgelse af den syge forældre ser vi sociopater, narcissister, borderline personligheds forstyrrelse.

 Dem som skulle hjælpe med beskyttelse, efterforskning , behandling imod dette grove børnemishandling og psykisk vold, påtager sig en by stander rolle i børnemishandling og den psykisk vold som pågår på barn og forældre!

Den psykologisk Foundation,  på dette overgreb, er skrevet på et niveau,  så en15 årig kan forstå den.

 Kontingent visitation Schedule , hvordan skal man behandle, denne Type af  grov psykologisk børnemishandling!

Vi anbefaler. Umiddelbart en beskyttelse periode på 90 dage til børn, som bliver udsat for denne type af, grov psykologisk børnemishandling. Dsm 5  server child psychological abuse!

Selv de psykologisk værktøjer kan blive implementeret i vores samfund, uden de store omkostninger fra dag til dag  , Vi har uddannelse til  psykologer, Social rådgiver, Skoler.  Politi, Læger, Psykiater. Alt er klart til Danmark!

Det er Løsningen, til denne type af børnemishandling og psykisk vold fra en nær relation kaldet forældrefremmedgørelse.

Denne Type af Psykisk vold,  I kalder for forældrefremmedgørelse startet, da jeg var 5 år gammel , i dag er jeg 45 år . I 2010 mistede jeg min 13-årig datter til en Borderline personligheds forstyrrelse og jeres system som ikke aner hvad grov børnemishandling er og hvordan man skal reagere når man støder på det i sit job.

I dag er hun 23 år og total hjernevasket, så meget at hun udsætter sine kusiner , sin lillesøster for samme psykisk vold og grov manipulation ,hjernevask, forældrefremmedgørelse som hun selv er opvokset med i sin barndom,  min lille blomst Jasmin  . blev kidnappet af mors veninde og en Skole psykolog i Statsforvaltningen i 2017 imens jeg sad og ventet i 2.5 time , på vi skulle hjem til normal samvær som har pågået problemfrit de sidste 11 år.                                      

Psykologen ,  med kompetenceområde,  fødsels psykose har placeret min datter i en narcissist psyko pathology, som hun skulle været udannet til at opdage, Minuchin og Nichols 1993 .side 42.

Hendes manglede kompetencer i at lave en undersøgelser af børn og stille diagnose.   Har forårsaget dette, der er ingen normale mennesker, der deltager i kidnapning /tvangsfjernelse af et barn som problemfrit har fungeret i 11 år, uden at benytte sig af sin indskærpet indberetningspligt. Som betyder min datter bliver fasthold i grov psykologisk børnemishandling uden nogen hjælp fra Herlev Kommune. .  Denne Type af  grov børnemishandling og psykisk vold har pågået i det Danske Samfund  siden jeg var barn,  De Psykologisk værktøjer  som har været tilgængelig også siden jeg var barn, sender vi dig, her i bogform.

Det er de, psykologisk værktøjer som skal anvendes,  når der er tale om grov børnemishandling , DET ER IKKE TILLADT AT FORSÆTTE MED ANVENDE usagkyndig psykologer i Domstolen , ved brug af disse psykologiske værktøjer gør det umuligt for en forældre at lyve og manipulere med den Dansk Domstol , Børns sundhed og ret til begge sine forældre kommer først,   Bøgerne indeholde også hvordan, vi kan løse det hurtigt muligt for de Danske Børn og  familier, som lever i den psykisk vold, uden hjælp fra Politi myndighed eller Kommunernes Social Rådgiver, Psykologer.  Dommere.

De sager skal behandles, som vi behandler seksuelle overgreb , det er ikke noget for  en familie ret, som skal tage stilling til, grov Børnemishandling. Disse sager skal for samme Domstol som pædofile og seksuelle overgreb. Dette er yderste kriminel handling som beskadiger børns tilknytnings system , det helvede barnet gennemgår kommer til at ødelægge barnets liv og deres børns liv.  medmindre du som Børnenes Minister for sat en stopper for det!

 Domstolen skal anvende fag professionelle, med de rette psykologiske kompetencer .

 Vi anvender heller ikke, sygeplejere til at operere en patient. ’  

Vi vil have vores børn tilbage, som holdes som psykologisk gidsler, fordi de kommunale medarbejder, ikke aner hvad en tværgående generationel koalition er (forældrefremmedgørelse) og hvor skadeligt det er, for barnet og den anden forældre som bliver udsat, for så grov psykisk vold at  det ødelægger ens hele liv.

Børnene skal beskyttes, som vi gør, når der er tale om seksuelle overgreb. Dette overgreb bliver videreført til næste generation i familie, om det ikke stoppes af kommune og politi ligesom vi gør i seksuelle overgreb og pædofili Straffesager. .

Børnene skal have hjælp, behandling kan kun forgå, via tvang fra en  Dommer kendelse , medmindre man flytter forældremyndigheden med det samme, til den target forældre.

det ses i flere og flere Domme i Europa, senest i Irland. Børnene skal beskyttes imod overgrebet får lov til forsætte resten af livet, vores børn bliver hjernevasket og får ødelagt deres tilknytnings system. børnene skal have behandling,  for hvad de er blevet udsat for! En narcissist  psyko pathology, en Delusions i barnet som vil ødelægge barnets muligheder for at skabe normale relationer i fremtiden. Forskning beviser konsekvenser påvirker børnene resten af livet og deres børn.

Forældremyndigheden skal flyttes, over til den anden forældre, eller en plejefamilie om den anden forældre, er uegnet til at varetage barnets Helbred.

Om man anvender plejefamilier Skal pleje familier være forpligtet til at opretholde barnets tilknytning til sine forældre medmindre der er noget alvorligt som taler imod dette.

 Forældre i dag, kan kun søge om den nødvendige behandling og  hjælp til Barnet hvis gerningsmand/kvinde godtager dette , Prøv og spørg en pædofil om de vil have deres barn undersøgt, for seksuelle overgreb ! Faktum er de vil modarbejde alle forsøg på at skaffe behandling og hjælp til barnet som holde fastlåst i sundhedsfarlig omgivelser. En narcissist psyko pathology.

Mange gange deltager de, som skulle hjælp børnene i den grove børnemishandling og  psykisk vold, ved at påtage en by stander Role og lade sig manipulere af gerningsmand/kvinde ,  i nogen tilfælde ,er det  desværre ligefrem psykolog der forsøger dække over, hun/han arbejder ude for sit kompetenceområde.

Vi har brugt de sidste 2 år på at uddele information til Dommer. Psykologer, Social rådgiver, politikere  . Vi er lige blevet færdig med en skole guide til de Danske skoler ,  inde længe har vi en guide til det Danske Politi, som i øjeblikket står passiv til,  når der anmeldes grov børnemishandling og psykisk vold. ,

Man kan ikke lytte til børn der er blevet hjernevasket.  uden at været udannet i undersøgelse og diagnose, kompetencer i psykologi. Forældre fremmedgørelse er et  af de større tegn på dette grove overgreb.

Om professionelle finder en tværgående generationel koalition / forældrefremmedgørelse !!  skal det  rejse stor bekymring hos de professionelle, der arbejder omkring børn. På lige fod, om det var et seksuelt overgreb,   der skal iværksætter beskyttelse til barnet og gerningsmand/kvinde skal have sin straf !

Grov psykologisk børnemishandling , Psykisk vold fra en nærtstående relation. Paragraf 243.

Child Psychological Abuse.DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse 309.4 Adjustment disorder V61.20 Parent Relationship Problem V61,29 Child Affected by Parental Relationship Distress V995,51 Child Psychological Abuse, confirmed. DSM 5 CAPDR Child Affected by Parental Relationship Distress.

 ICD-10 F24 Shared Psychotic Disorder (persecutory delusion; allied parent primary case); DSM-5 V995.51 Child Psychological Abuse (pathogenic parenting; allied parent).

Diagnose for gerningsmand/Kvinde vil være DSM-5 300.19 Factitious Disorder Imposed on Another.

If a targeted parent has gone over a year without seeing their child, I would consider a bereavement-related DSM-5 diagnosis of 309.81 Post-Traumatic Stress Disorder (complex trauma; traumatic grief).

ICD 11. QE52,0 Caregiver relationship problem.

It needs to reported to the Police just you will do, if it was sexual abuse.

Information fra vores Facebookside. Parental Alienation awareness Organisation EU.

Denne form for grov børnemishandling skal stoppes omgående, før vi får tilstande, som  i UK, som vi sammenligner os med, i den nye psykisk vold lov fra april 2019.

Faktum er Uk,  har over 14 Million børn, som lever under dette meget grove børnemishandling. Mord/ selvmord i disse sager er forhøjet ind over de sidste 10 år og børnene får ingen hjælp!!

De Danske Dommer bliver desværre misledt af de usagkyndige Danske Psykologer.

Vi har ellers det perfekt juridiske set up i Danmark til bekæmpe denne form for grov  børnemishandling og psykologisk overgreb uden det bliver en kæmpe forretning for de professionelle som er indblandet , om vores psykologer gad at efteruddanne sig .  kunne denne kriminelle handling blive stoppet meget hurtigt .

 De psykologisk værktøjer har været tilgængelig i årtier . de kan med 100 % af bekræfte eller bekræfte om barnet bliver udsat for den type af overgreb. De beviser også, hvem gerningsmand eller kvinde er, som udøver dette overgreb imod barnet og psykisk vold imod den anden forældre.

DETTE ER IKKE EN KØNS KAMP, som flere Danske organisation forsøger at fremstille i offentligheden.

                        MEN GROV BØRNEMISHANDLING!

Ved brug af de psykologisk værktøjer bliver det umuligt at lyve eller manipulerende med Den Danske Domstol, det burde være i dommernes interesse at deres beslut er taget ud fra hvad er korrekt og på en psykologisk baggrund i stedet for idéer og personlig overbevisninger, de Danske Dommere har hidtil  anvendt sig af hvem er bedst til at lyve og manipulere,  personlige meninger og overbevisning om hvad er bedst for barnet. ,                    

 i stedet for de psykologisk værktøjer som beviser med 100 % sikkerhed om barnet, er udsat for dette grove overgreb og hvem der udøver dette.

De Danske Dommer citat: børnene ser jo fine ud af til, og klare sig godt i skolen.

 Klart en manglede viden, om den skadeligt effekt, ved at få ødelagt sit tilknytnings System. Og brug af personlig mening i stedet for de psykologisk værktøjer som er udviklet for undersøgelse og diagnose til disse sager.

 Dette udøves ikke af et bestemt køn , kriminalitet er ikke køns bestemt,  .  det er ikke i orden, Staten eller de kommunale medarbejder forsætter med at deltage, i sådan sundheds skadeligt overgreb på  Danske børn og forældre, fordi man ikke gider holder at holde sine kompetencer opdateret    indenfor, det Fag område man arbejder i.

De Enkle Danske psykologer ,som har taget imod gratis uddannelse, fortæller frustreret ”at det ikke er noget, de lærer i deres uddannelse på det Danske universitetet!!!

I 2017 bragte vi gammel, forskning og research til Danmark, fra USA hvor de har store erfaringer, med denne type overgreb. vores Danske Psykologer mangler basic viden og kompetencer i deres Fag område , indenfor. Undersøgelse, Stille Diagnose,

Til knytning system-familie terapi system- kompleks trauma- personlighedsforstyrrelser som borderline og narcissist.

Det er ikke ny viden, så det undre os, at de, Som børnenes Stats Minister tillader dette får lov til at forsætte imens du er Danmarks Stats Minister!

 I tillader denne form for grov overgreb på vores børn, Danmark Børn!  Danmark Fremtid !

Det er lige så skadeligt som seksuelle overgreb.  Vores menneskelige ret, til at stifte en familie  på lige fod med andre, her i samfundet bliver krænket , Vi får ikke lov til beskyttes vores børn imod grov  børnemishandling som er bevisligt, lige så skadeligt som seksuelle overgreb.  vores børns fremtid bliver total smadret , barndoms trauma vare resten af livet.

De kommer ikke tilbage.

Vores børn har, 2 mulighed viser vores erfaringer og den udenlandske forskning, når de har været udsat for dette overgreb .

1, de bliver den næste generation af mennesker som bruger dette grove overgreb imod barnets tilknytning system. Fordi der var ingen der hjalp dem , da de blev udsat for denne type af børnemishandling.

De er  vokset op med hjernevask, psykologisk kontrol og manipulation er en daglig dag. Børnene bliver så meget hjernevasket at de tror selv på opdigtet Historier fra gerningsmand/kvinde  , en Delusional i barnets beliefs system, burde sætte gang i omgående beskyttelse og behandling hos Myndighederne.

Børnene vokser op og tror , at  det er en  normal adfærd, hvor man bruger psykisk vold for opnår det resultat man ønsker.

Sådan skaber du narcissister og borderline personligheds forstyrrelser,  sociopat opførelse , det er ikke valg, men noget de bliver udsat for i deres barndom!

2 . mulighed er de finder en partner, som er psykisk forstyrret, lige som deres overgreb mand/kvinde fra deres barndom , det betyder, at de bliver den næste generation som mister deres børn! Og leve et helvede resten af livet.

Den Psykisk vold forsvinder ikke, sorgen forsvinder. Frustrationer forsvinder, så længe I tillader en narcissister psyko pathology i jeres sundhedssystem , det juridiske system , det Social System. Statens og de kommunale Ansatte som deltager i grov børnemishandling og psykisk vold. Det er ikke rimeligt,  at  en borger skal lave civil anholdelser i psykisk vold sager, fordi Politiet ikke udføre deres arbejde!! Men det er en tendens vi vil opfordre til om i forsat forholde jer passive!

Børn skal beskyttes, som nummer 1, med en separation period på 90 dage fra imod alt børnemishandling og have tilbudt behandling, ligesom vi tilbyder ofrene for seksuelle overgreb hjælp, skal disse børn og forældre have hjælp !

Forældre som står  og mister deres barn i disse sager, får et liv med Sorg. Trauma. PTSD. CPSTD. Kroniske sygdomme, diabetes 1.5 .arbejdsløshed.

De traumatisk oplevelser og påvirkninger som de er blevet udsat for ødelægger hele deres liv og mulighed for at have en normal familie og job.  Som regel mister de også resten af deres familie, som ikke forstår hvorfor barnet lige pludseligt ikke ønsker kontakt med den target forældre. Eller den trauma ramte forældre trækker sig længere og længere væk for Sociale events,   Eller den syge forældre har manipulere med den Target forældre familie. De kender ingen grænser for deres psykisk vold.

Den normale tankegang vil være ” hvis barnet ikke ønsker kontakt med den anden forældre, så må den forældre, have gjort noget imod barnet , det er total misforstået . Barn opgiver kun kontakt med en forældre, om de bliver udsat for grov børnemishandling . Gerningsmand/Kvinde ville gemme sig bag ved barnet efter en succesful triangulation af barnet ” Det er ikke mig ,der ikke ønsker barnet skal være i kontakt med den anden forældre , jeg kan jo ikke tvinge barnet” Barnet har en krig med den anden forældre!

børn vælger at alliere sig med overgreb mand/ kvinde i håb den verbale psykisk vold vil aftage  og de bliver accepteret i flokken og modtage den kærlighed og omsorg de normalt ville få hos sine forældre .

når de så er trianguleret ind i den psykisk vold af Gerningsmanden/ Kvinde bliver barnet belønnet med kærlighed , som normalt vil komme ubetinget fra en normal forældre til et barn. Hunde opdragelse indtil barnet er så hjernevasket,  at de følger anvisninger fra gerningsmanden uden at kende til konsekvenser af deres handlinger.

 men faktum er, den vil forsætte i resten af barnets barndom og ind i voksenlivet.   en  grusom handling, at beskadiget et barns tilknytnings system .

de som skulle være udannet, til at hjælpe. Deltager i stedet for i den psykisk vold,  ved at påtager sig en by stander Role i børnemishandlingen og den psykisk vold.

Barnet bliver fasthold i en narcissist psyko pathology.

Narcissisme er ikke et valg!  men en psykisk lidelse, ligesom pædofili skal de ikke have lov til at arbejde med børn eller familier .

VI slippe ikke den pædofile, ind i en børnehave.

Psykisk vold er lige så skadeligt, som seksuelle overgreb. APA. 2014

Den Target forældre muligheder ,som de er  i dag, i det Danske samfund.

  1. Være tilskuer til sit barn eller børn udsættes for grov psykologisk mishandling,  imens den anden forældre manipulerer Skole, Kommune, Familieretshus, Domstol til at deltage i denne form for grov børnemishandling og psykisk vold fra en nær relation.
  2. kidnappe sine egne børn og leve et liv på flugt !
  3. Slå gerningsmand/kvinde ihjel.
  4. Slå hele familie ihjel.
  5. Selvmord

Du må som kommandere in chief  af Danmark, Stoppe dette vanvid, med Lynets Hast, anno 2019  . i Syd Amerika, giver det fængsling op til 14 år at hjernevaske et barn imod den anden forældre. Skaden forsætter ned, igennem alle fremtidige generation af familien.

Parental alienation Awareness Organisation EU.
tværgående generationel koalition
grov børnemishandling og psykisk vold fra en nær relation.
en sund familie forenet i barnet
en sund familie forenet i barnet
Dansk Politi deltager ikke i psyksik vold på børn og forældre

Loading

%d bloggare gillar detta: