Valg Liste til Folketingsvalg 17. juni 2019

Valg Liste til Folketingsvalg 17. juni 2019

Kære borgere af det Danske Land!

I over 40 år, har Den Danske Regering ikke Beskyttet vores Børn imod psykisk vold, selv om der har været tilgængelige viden i over 50 år på det psykologisk område, som kunne redde vores børn imod en opvækst med psykisk vold

Og Stoppe uprofessionel og inkompetente Psykologer og Social Rådgiver som er ansat af Danske kommuner  og af den Danske Stat!

Disse Faggrupper arbejder ude deres  FAGLIG kompetence område , det betyder de deltager i den psykisk vold på Barnet. Man må ikke lave børneundersøgelser og samtaler om man mangler Faglig Viden indenfor  disse 4 psykologiske område .

  1. Tilknytnings System
  2. Familie System Terapi
  3. Kompleks Trauma
  4. Borderliner og narcissist- Personlighedsforstyrrelser

Vi kan straffe den medskyldige ,som holder barnet nede i seksuelle overgreb !

Derfor skal FORÆLDRE IKKE FRATAGES DERES MENNEKELIG RET TIL STILLE DE ANSVARLIG I PSYKOLOGISSKE OVERRGREB PÅ DERES BØRN TIL ANSVAR

Psykologer og Social Rådgiver  skal heller ikke have et fri pas til udøve psykologisk vold på Dansk Børn.

INGEN HAR RET TIL BRUGE BØRN SOM VÅBEN !

konsekvensen ville være, det bliver op til den enkel forældre at beskytte sit barn imod Staten og den psykologisk vold som deres barn bliver udsat for!!!

Denne skade disse faggrupper forårsager er mere sundhedsskadelig ind seksuelle overgreb , disse psykisk overgreb Dræber hele familie i generationer, en epidemi som pågår ikke kun i Danmark men i store dele af Verden.

Cita Dr.Craig Childress .

DSM-5 Diagnosis

The child’s display of the three characteristic diagnostic indicators of attachment-based “parental

alienation” represent clear and definitive clinical evidence for the presence of the psychological and

interpersonal processes that comprise an attachment-based model of “parental alienation.” The

presence of severely pathological processes in the child’s symptoms warrant the following DSM-5

diagnosis for the child:

DSM-5 Diagnosis

309.4 Adjustment Disorder with mixed disturbance of emotions and conduct

V61.20 Parent-Child Relational Problem

V61.29 Child Affected by Parental Relationship Distress

V995.51 Child Psychological Abuse, Confirmed

Child Psychological Abuse

The DSM-5 diagnosis of Child Psychological Abuse, Confirmed is warranted by the presence in the

child’s symptom display of three separate domains of significant pathology represented by the three

diagnostic indicators of attachment-based “parental alienation,” that are the product of pathogenic

parenting:

1. Induced Developmental Psychopathology: The induced suppression of the normal-range

functioning of the child’s attachment system, a primary motivational system, as the result of

extremely distorted pathogenic parenting practices by a narcissistic/(borderline) parent who is

using the child in a role-reversal relationship as a “regulatory object” for the pathology of the

parent.

2. Induced Personality Psychopathology: The presence of five distinctive narcissistic and borderline

personality disorder traits in the child’s symptom display that are being created by the highly

distorted pathogenic parenting practices of a narcissistic/(borderline) parent (or an induced

phobic anxiety toward a normal-range and affectionally available parent).

[start page 313]

3. Induced Psychiatric Psychopathology: The presence in the child’s symptom display of an induced

delusional belief created by the severely pathogenic parenting practices of a

narcissistic/(borderline) parent.

The parent is the primary case for the delusional belief system, and pathogenic parenting

practices are the origin of the child’s delusional belief. This induced delusional belief in the child,

created by the highly distorted pathogenic parenting practices of a narcissistic/(borderline) parent, is

resulting in the child’s expressed desire to terminate a relationship with a normal-range and

affectionally available parent who could otherwise act as a protective psychological buffer to the

pathogenic psychopathology of the narcissistic/(borderline) parent.

The creation of significant developmental, personality, and psychiatric psychopathology in the

child through highly aberrant and distorted parenting practices as a means for the parent to then exploit

the induced child psychopathology to regulate the parent’s own psychopathology warrants the DSM-5

diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse, Confirmed. The form of the child psychological abuse is

a role-reversal relationship in which the child’s induced psychopathology is used to regulate the

psychological state of the parent. The psychological child abuse is confirmed by the presence in the

child’s symptom display of the three definitive diagnostic indicators of attachment-based “parental

alienation.” When the three diagnostic indicators of attachment-based “parental alienation” are

present, the DSM-5 diagnosis of V995.51 Child Psychological Abuse, Confirmed is warranted because of

the highly destructive developmental impact on the child that is created through the child’s role-reversal

relationship with the narcissistic/(borderline) parent.

The nature, severity, and developmental impact of the parentally induced psychopathology

displayed by the child in attachment-based “parental alienation” elevates the clinical concerns from

those of child custody and visitation to prominent child protection considerations.

(Childress, 2015, p. 312-313)

Meningen med Vores Valg Liste er at få. De  opstillede Kandidater til det kommende Folketingsvalg 2020 til aktiv melde ud, om de vil Stoppe og beskytte Danske Børn imod en opvækst i Psykisk Vold.

Vi kan nævne straffe rammen i Brasilien op til 14 år Fængsel for disse overgreb, flere lande ændre lovgivning for beskytte Børnene imod psykisk vold, Danmark foretagere sig intet og har været passiv siden vi sponsereret psykologisk viden som føre til beskyttelse af vores børn i disse sager !

under Denne Menu Finder i  også Dansker i positioner i deres erhvervsliv,  som har magt til at hjælpe med stoppe psykologisk overgreb i Danmark.

på nuværede tidspunkt er Regeringen medskyldige i psykisk vold på Danske Børn og forældre ved COMPLICITY. det samme gælder for de mennesker som har modtaget viden i bogform som forholder sig passive.

Flere og Flere Domstole implementere Vores pilot program for stoppe den psykisk vold som har pågået min de sidste 50 år.

Vi er på Nuværende den eneste psykologiske virksomhed i Danmark. Der har de psykologisk værktøjer til at lave Undersøgelser i forbindelse med psykisk vold sager på Børn.

De psykologiske værktøjer finder man på vores hjemmeside . frit og gratis tilgængelig til brug i sager om psykisk vold siden 2017

Vi opfordre Danske Borgere til kigge på vores Valg lister for 2020. Vi kan ikke have Mennesker i Regering som Skader Danske Børn og Forældre BEVIDST!!! og Skader Danmark RY som en Stat der deltager i krænkelse af menneskerettighederne og børn rettigheder.

Børn må ikke bruges som Våben!

The gift of knowledge blev foræret til Den Danske Regering  i Danmark 2017 ,

Vi håber i vil være med til at gøre en forandring i Danmark hvor vi  får Stoppet Psykologisk vold på Børn . og få rettet op på Danmark Ry.

Del til så mange- Tag politikkere – PRES DEM TIL AT Stilling- Skal De mennesker der deltager i psykisk vold  ved complicity overhoved  have et kryds ved næste Valg!

Vi er den mening, Politikkere som vil sidde i regering i Danmark Skal være med til stoppe Psykisk vold i Danmark

Opfordring til Danske Politiske Partier som stiller op ved næste Folketingsvalg.

Få  jeres Folketingsmedlem til at tilkendegivet på Denne Mail  ikke-skyldig-i-complicity@Bpm-parental-alienation-support-group-Skandinavien.dk

Mennesker som vil i folketinget skal tilkende at I vil Beskytte Danske Børn imod Psykisk vold og Få retter op på de Statslige psykologisk overgreb som har pågået de sidste 50 år.

Complicity

the fact or condition of being involved with others in an activity that is unlawful or morally wrong

Loading