krav for Sengepladser.

krav for Sengepladser.

For at få en sengeplads på krisecentret, skal vi sikre os, at du er en Target Forældre, som bliver udsat for psykisk vold paragraf 243 og dit barn/børn bliver udsat for grov børnemishandling, en Tværgående generationel koalition . disse sage genkendes ved forskellige opførelse mønstre hos gerningsmands/ Kvinde hvor forældrefremmedgørelse er 1 af dem.

skriv et kort referat af din historie til os på info@bpm-parental-alienation-support-group-Skandinavien.dk

om der har været en børnesamtale eller en psykologisk undersøgelse af Barnet , er det nødvendigt for os, at gennemgå dem, for at konstatere om dit barn/ børn bliver udsat for grov børnemishandling . og evt fejl fra den Psykologen som afholdte en samtale eller udførte den psykologisk undersøgelse.

Loading

%d